Canals de distribució OTA-GDS-vendre més habitacions – al seu torn els viatgers clients! Hotel Management Software en el núvol - Bellebnb és un sistema de gestió de la propietat completa (PMS) per al seu hotel.